• บริการจัดหาครูต่างชาติเพื่อไปทำการสอนที่โรงเรียน

  บริการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อเข้าไปทำการสอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ?โดยทำการคัดสรร และจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ?ไปให้ทางโรงเรียน โดยมีระบบการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณรงค์ T.084-700-7862 Read More
 • MRC English Camp

  บริการรับจัด English Camp ทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่ โดยทีมงาน โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาบ้านรักเรียน ที่มีประสบการด้านการจัด English Camp เรามีคุณครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สามารถให้ทั้งความรู้ด้านภาษาและความสนุกสนานตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม English Camp ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณรงค์ T.084-700-7862 Read More
 • 1
 • 2

รับสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ จัด English Camp

โรงเรียนสอนภาษาบ้านรักเรียน

MRC.ผู้เชียวชาญด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพสมองซีกซ้ายและซีกขวาของประเทศสิงคโปร์ ด้วยสาขาที่มากกว่า 300 แห่งทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม และประเทศไทย Mind Research Consultant เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการสอนที่ได้ผ่านการวิจัยมาอย่างดีแล้วว่าสมบูรณ์และสร้างสรรค์ และด้วยประสบการณ์ทีมีมายาวนานกว่า 20 ปี

เอ็ม อาร์ ซี ได้คิดค้นหลักสูตรที่จะพัฒนาสติปัญญา ในด้านต่างๆ ของเด็กและยกระดับขีดความสามารถของการพัฒนาสมอง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น ศักยภาพของสมองจะถูกใช้อย่างเต็มความสามารถ โดยผ่านวิธีการสอนด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ โดยคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรของสถาบัน MRC วิธีการเรียนรู้ด้วยสมองซีกซ้ายและซีกขวา ให้มีการพัฒนาแบบสมดุลและสร้างสรรค์สอนโดย ระบบการสอนด้วยหลักสูตร ที่ส่งเสริม IQ EQ และ CQ

 • IQ ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient)
 • EQ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (Emotional Quotient)
 • CQ ความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Quotient)

"Our Center is not a school ! It's a home... Home of learning... We Treat your children not as students ! They are members of our growing family. "

"ศูนย์ของเราเปรียบเสมือนบ้านแห่งการเรียนรู้เราให้การศึกษาและดูแลบุตรหลานของท่าน เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา...."

MRC English Camp

 • ??????. ?????????????????? 1 ????????????????????????
 • ??????. ?????????????????? 2 ????????????????????????
 • ??????. ?????????????????? 3 ????????????????????????
 • ??????. ???????????????????????????????????
 • ??????. ????????????????????????????????????
 • ??????. ???????????????????????????????????
 • ??????. ?????????????????????????????????
 • ??????. ???????????????????????????????????
 • ??????. ??????????????????????????? ( ??????????????????????????? )
 • ??????. ?????????????????????????????????????????????
 • ??????. ?????????????????????
 • ??????. ?????????????????????????????????????????
 • ??????. ????????????????????????????
 • ??????. ???????????????????????
 • ??????. ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
 • ??????.?????????????????????????????????????? ?????????????????????????
 • ??????.????????????????????????(???????????????-????????????????????????????????)
 • ??????.???????????????????????????????????????
 • ??????.??????????????????????????????
 • ??????.????????????????????????????????????????????????????????????
 • ??????.?????????????????????????????????

ดูบรรยากาศ MRC English Camp

Our Services

 • บริการจัดหาครูต่างชาติเพื่อไปทำการสอนที่โรงเรียน
 • MRC English Camp
 • บริการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อเข้าไปทำการสอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ?โดยทำการคัดสรร และจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ?ไปให้ทางโรงเรียน โดยมีระบบการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณณรงค์ T.084-700-7862

Read More

บริการรับจัด English Camp ทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่ โดยทีมงาน โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาบ้านรักเรียน ที่มีประสบการด้านการจัด English Camp เรามีคุณครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สามารถให้ทั้งความรู้ด้านภาษาและความสนุกสนานตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วม English Camp

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณณรงค์ T.084-700-7862

Read More

ติดต่อเรา

รร.สอนภาษาบ้านรักเรียน

175/11 หมู่ 6 ซอย 60 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

084 700 7862

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.